ចូលកងវិញហើយ

និយាយទៅអោយតែពេលចូលកងវិញម្តងៗ នៅទីធ្លាសាលាមិនបាច់និយាយទេ

ឃើញតែមនុស្ស មិនដឹងមកពីណាពីណីខ្លះទេ។​ដើរចង់ជាន់ជើងគ្នាពេលខ្លះ។

១

បើមើលអោយមែនទែនទៅ សំបូរសិស្សហុចក្រដាសណាស់។ មុនដំបូងឆ្ងល់

អាក្រដាសនឹងស្អីគេ ខំយកមួយមកមើល ម៉ែអាថ្លែនមើលអត់ដាច់ សុទ្ធតែ

អក្សរជប៉ុន ហា ហា យ៉ាប់មែនខ្្ញុំ។ អាឡូវទើបដឹងថាអាក្រដាសស្អីគេហ្នឹង

ជាក្រដាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្លិបនានារបស់សិស្សនៅក្នុងសាលាសោះ។

២

ហើយបើនិយាយពីក្លិបនឹងវិញ ខ្ញុំបានចូលជាសមាជិកហ្នឹងគេមួយដែរ។​ដល់

ក អត់មានធ្វើអីសោះ អោយតែដល់ចុងខែ នាំគ្នាទៅផឹកស៊ី រាល់ខែ។​គិតៗ

ទៅម៉្យាងដែរ ។​ខ្្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់ឈ្មោះក្លិបហ្នឹងទេ ខ្លាចគេមកតាមវៃខ្ញុំ មាន

អាណាជួយ។

៤

អូ និយាយអញ្ចឹង ស្អែកខ្ញុំត្រូវចូលក្នុងពិធីបើកបវេសនាកាលផង ខ្្ញុំសុំទៅអ៊ុត

អាវពាក់អោយហំសិន។

កុសល

រូបថតៈ ទីធ្លាមហាវិទ្យាល័យវាសេដា តូក្យូ ជប៉ុន ០១​មេសា​២០០៦

Advertisements

One thought on “ចូលកងវិញហើយ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s