តន្ត្រីជាតិខ្មែរបុរាណ

សូមមេត្តាជួយលើកស្ទួយវប្បធម៌យើង!!!!
សូមមេត្តចុចលើតន្ត្រីជាតិខ្មែរយើងដែរអ្នកចង់ស្តាប់៖

១​ របាំត្រុត

២ តាំងយូ

៣ រៃយុំ

៤ របាំទន្សោង

៥ បេះក្រវ៉ាន់

៦ ឆាយយ៉ាំ

មិត្តអ្នកអានអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រោមដើម្បីស្តាប់តន្រ្តីផ្សេងៗទៀតៈ

http://www.cambodianview.com/culture.html

លី កុសល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s