Learning English

និយាយអញ្ចឹង យប់ម៉ិញដេកអត់លក់ មិនដឹងធ្វើអីក៏ចូលទៅវែបសាយ

ចិចចុសចិចឡើង ស្រាប់តែឃើញវែបសាយមួយ មើលៗទៅល្អបស់គេ

ដែរព្រោះអីសុទ្ធតែនិយាយពីការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស។

http://www.manythings.org/

បើមិត្តអ្នកអានចង់រៀនសាភាអង់គ្លេស សូមចុចលីងនឹងទៅពិតជា

មិនខុសបំណងទេ។ 😀
កុសល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s